Wat is een toegangsysteem?

Het toegangscontrolesysteem biedt optimale veiligheid en zorgt ervoor dat u bepaalt wie, waar en wanneer toegang heeft.

In de praktijk betekent het vaak dat er op ruimtes die u beveiligd wilt hebben een kaartlezer wordt gemonteerd. Afhankelijk van de autorisatie van de badge/vingertop via badge- of vingerprintlezer zal de deur voor de medewerker of bewoner worden geopend. Het (tijdelijk) ontzeggen van toegang tot bepaalde ruimtes, of vooraf ingestelde tijdstippen waardoor entree buiten deze tijden niet mogelijk is; de mogelijkheden van dit systeem zijn legio.

Wat kan AN Techniek betekenen voor mijn organisatie?

Het gehele systeem wordt vanuit één centraal punt beheerd. Dit maakt het mogelijk (al dan niet tijdelijke) wijzigingen in autorisatie voor één of meer badges/personen moeiteloos door te voeren zonder fysiek bij deze deuren aanwezig te zijn en kan op administratief gebied eenvoudig inzicht worden verkregen in wie wanneer het pand heeft betreden of verlaten of wanneer iemand heeft geprobeerd zichzelf al dan niet met geweld toegang te verschaffen tot een bepaalde ruimte.

AN Techniek heeft diverse systemen in het pakket zitten voor zowel de kleine als de grote installaties.

Merken die wij leveren zijn NET2 en TKH  iProtect