1. Inventarisatie

Allereerst vindt er een inventarisatie plaats waarbij de wensen en eisen van de klant in kaart worden gebracht. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie, de gewenste situatie en de mogelijkheden om dit te realiseren. Er wordt onder andere gekeken naar de benodigde materialen, de technische mogelijkheden en eventuele obstakels die moeten worden overwonnen.

2. Vrijblijvende offerte

Na de inventarisatie wordt er een vrijblijvende offerte opgesteld. Hierin staat een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, de benodigde materialen en de kosten. De klant kan op basis hiervan besluiten of hij akkoord gaat met de opdracht en de kosten.

3. Uitvoer

Als de klant akkoord gaat met de offerte, wordt de opdracht in gang gezet en wordt er gestart met de uitvoering. Hierbij wordt er zorgvuldig gewerkt en worden de werkzaamheden uitgevoerd zoals afgesproken. Tijdens de uitvoering wordt de klant altijd op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

4. Nazorg

Na de uitvoering wordt er nazorg verleend. Dit betekent dat er nogmaals contact wordt opgenomen met de klant om te informeren of alles naar wens is verlopen en of er nog verdere vragen zijn. Eventuele problemen worden opgelost en er wordt gezorgd voor een goede afwikkeling van de opdracht.